2010 Jenter

I aldersgruppen jenter 2010/2011 er vi to jentegrupper som trener sammen for det sosiale, men er delt når vi spiller kamper/serie.
Pr i dag er vi 10 jenter fra 2010 og 10 jenter fra 2011. Vi samarbeider
med jentene fra Nykirke og heter derfor Falk/NIF.
Jentene trener to ganger i uken med fire fantastiske voksne som hjelper
til og en hovedtrener som lager morsomme/lærerike opplegg.

Vi deltar på flere cuper, men da kan barna sammen med de voksne hjemme avgjøre om man ønsker å være med. Ingen tvang!

Laget har stor fokus på det sosiale og jentene er en veldig
sammensveiset gjeng hvor alle får være med.
 Treningene er:
 Mandag kl. 17.00
 Torsdag kl. 18.00

Trener: Przemyslaw Dzieszkowski 938 95 869

Lagleder: Katarina Dzieszkowski 950 15 030