Mange av våre medlemmer er denne uken med på Italent sin fotballskole som holder til på Borrebanen i hele uke 26.